WEWAY
English
Pусский
Deutsch
Український
Slovensky
Contact

Telefón: +421 911 441 611
E-mail:      info@weway.sk  
 
  


Obchodné meno: WEWAY, s.r.o. 

Sídlo: Klincova 37, 821 08 Bratislava 

IČO: 47 384 573

DIČ: 2023 850 334

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5048 196 586/0900

IBAN: SK9309000000005048196586

Dodávateľ NIE JE platiteľom DPH


English
Pусский
Deutsch
Український
Slovensky
Contact